Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiktor Rzeczycki

Region:
Gdańsk
Data emisji:
21.02.2023

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Wiktora Rzeczyckiego

wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej AMG
(obecnie Chemii Medycznej GUMed), zatrudnionego w Uczelni w latach 1982-1999.

Zasłużonego nauczyciela akademickiego oraz promotora wielu doktorantów
i habilitantów, wychowawcę przyszłych profesorów.

Brał czynny udział w licznych zjazdach naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych,

gdzie wygłosił kilkadziesiąt komunikatów. Za swoje prace był nagradzany kilkanaście razy

indywidualnymi oraz zespołowymi nagrodami Ministerstwa.

Przewodniczącego Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,

członka Zarządu Głównego PTBioch, członka Komitetu Biochemii i Biofizyki
Wydziału Nauk Biologicznych PAN.

Odznaczonego:
Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.),
Krzyżem Kawalerskim Zasługi (1983 r.),
Zasłużonemu AMG (1996 r.)


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi