Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Celina Dobosz

Region:
Warszawa
Data emisji:
15.02.2023

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę

Celinę Dobosz

Wieloletniego przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej "Międzynarodowa" i wielokrotnie Przewodniczącej
Zebrania Przedstawicieli i Walnego Zgromadzenia. W dowód uznania
dla jej pracy dla spółdzielczości odznaczoną przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego .

Była niezwykle zaangażowana społecznie i wrażliwa na krzywdę ludzką.
Przez prawie 20 lat pracy w Spółdzielni dała się poznać jako osoba
pracowita, skromna, życzliwa dla innych, serdeczna i koleżeńska.

Rodzinie

składamy

wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd, Rada Nadzorcza, pracownicy, koleżanki i koledzy
oraz przyjaciele z S.M. "Międzynarodowa"

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi