Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zofia Sulgostowska

Region:
Warszawa
Data emisji:
14.02.2023

Ze szczerym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2023 roku zmarła

Dr hab.
Zofia Sulgostowska
prof. IAE PAN

Archeolog, badaczka starszej i środkowej epoki kamienia,
autorytet w dziedzinie najstarszej prahistorii krajów nadbałtyckich,
Bialorusi, Ukrainy i Rosji; pracownik IAE PAN w latach 1986-2014,
od roku 1990 Kierownik Zakładu Epoki Kamienia
(od 2012 r. Ośrodka Interdyscyplinarnych Badan Archeologicznych).
Autorka ponad 100 prac naukowych,
dydaktyk i wykładowca uczelni w kraju i za granic ,
promotorka prac doktorskich, uznana popularyzatorka
badań archeologicznych, rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki.
Człowiek o ujmującym poczuciu humoru i uroku osobistym,
pełen wychowawczej troski o współpracowników, życzliwy i przyjazny.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla
Rodziny

składają

Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy IAE PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi