Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Teresa Kowalska

Region:
Katowice
Data emisji:
15.02.2023

Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Teresy Kowalskiej

emerytowanej profesor w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Profesor Teresa Kowalska była związana z Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach od samego początku, tj. od jego utworzenia w 1968 roku.
Po doktoracie przebywała na stypendium British Council na Wydziale Chemicznym
Uniwersytetu Salford, w Lancashire, w Anglii, gdzie pracowała pod kierunkiem
prof. Hansa Suschitzky ego, dyrektora sekcji chemii organicznej.

Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół chromatografii.
Opublikowała ponad 300 artykułów naukowych w tej tematyce w uznanych
czasopismach chemicznych o międzynarodowym zasięgu jak również liczne
rozdziały w monografiach. Wypromowała licznych doktorów.

W latach 1981 1984 pełniła funkcję zastępcy dyrektora
Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2004 2006 kierowała Zakładem Fizykochemicznych Podstaw Chromatografii,
a od roku 2006 Zakładem Chemii Ogólnej i Chromatografii w Instytucie Chemii
Uniwersytetu Śląskiego.

W naszej pamięci pozostanie jako ceniona badaczka i nauczycielka akademicka,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży studenckiej,
oddana ludziom i sprawom uczelni, służąca pomocą i dobrą radą,
ciesząca się szacunkiem i uznaniem środowiska.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Chemii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi