Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Henryk Foks

Region:
Gdańsk
Data emisji:
14.02.2023
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. inż.
Henryka Foksa

kierownika Katedry i Zakładu Chemii Organicznej,
zatrudnionego w Uczelni w latach 1960-2007,
który rozpoczął działalność naukowo-dydaktyczną nauczyciela akademickiego w 1960 r.

pod kierunkiem prof. Józefa Sawlewicza w Katedrze Chemii Organicznej AMG.

Współtwórcy wielu monografii i patentów, autora i współautora ponad 150 prac
naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Członka Senatu AMG w latach 1993-2007.
Członka wielu senackich komisji m.in. Komisji ds. Nauki (1984 r.),
Komisji ds. Studenckich (1983-1986),
Komisji Dydaktyki i Wychowania (1987-1990),
przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów w latach 1993-1998.
Aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
który współpracował ściśle z wieloma krajowymi ośrodkami naukowymi.
Wielokrotnie wyróżnianego nagrodami Rektora AMG i Ministra Zdrowia
indywidualnie i zespołowo.

Odznaczonego: Złotym Krzyżem Zasługi (1982 r.),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.),
Medalem Zasłużony AMG (1991 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.),
a także Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.).


Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi