Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Kuźnicki

Region:
Warszawa
Data emisji:
08.02.2023


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu


Prof. dr hab.

Leszka Kuźnickiego

wybitnego polskiego biologa,
członka Polskiej Akademii Nauk oraz jej Prezesa dwóch kadencji,
Mistrza i Mentora, popularyzatora nauki, wspaniałego Człowieka.


Rodzinie i Bliskim

składamy
szczere wyrazy żalu i współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa,
Pracownicy Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi