Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Przemysław Jałowiecki

Region:
Katowice
Data emisji:
18.01.2023

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 stycznia 2023 r.
w wieku 68 lat zmarł


prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2012-2020),
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (2016-2020),
Prorektor ds. Klinicznych (2008-2012),
Prorektor ds. szkolenia podyplomowego (2005-2008),
Członek Senatu (2005-2020),
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach (2002-2005).

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa
Medycyny Ratunkowej, European Society of Anaesthesiologist oraz European Society
of Regional Anaesthesia and Pain Therapy.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wyróżniony medalem Honoris Causa Educationis, Platynowym Laurem
Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Nauka i Innowacyjność"
oraz Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za 2018 r.
Uhonorowany m.in. Indywidualną Śląską Nagrodą Jakości w kategorii Nauka,
zespołową nagrodą MZiOS, zespołową naukową nagrodą Ministra Zdrowia
oraz indywidualnymi i zespołowymi nagrodami JM Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
W 2018 r. otrzymał nagrodę "Zabrzańska Atena" w dziedzinie Medycyny i Nauki.

Żegnamy wybitnego, uczonego i specjalistę,
szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego
przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego,
cieszącego się powszechnym i niekwestionowanym autorytetem
w środowisku medycznym.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Zmarłego

składają

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 r. o godz. 14.00
w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi