Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krystyna Michałowska-Gorywoda

Region:
Warszawa
Data emisji:
30.12.2022

Rektor i Senat
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
wraz z całą społecznością akademicką

z głębokim żalem żegnają

profesor dr hab.
Krystynę
Michałowską-Gorywodę
zatrudnioną w naszej uczelni w latach 1967 2013,

prodziekana Wydziału Handlu Zagranicznego w latach 1978 1991,

kierownika Zakładu Międzynarodowych Operacji Gospodarczych
w latach 1991 1994,

kierownika Katedry Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych
w latach 1994 2011,

kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych
w latach 2011 2013,

specjalistę w zakresie prawa instytucjonalnego UE,
podejmowania decyzji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej,

cenionego naukowca i pedagoga,

odznaczoną Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi