Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wanda Rawska

Region:
Warszawa
Data emisji:
30.12.2022


Rektor, kanclerz i dyrektor CWFiS
wraz z całą społecznością akademicką
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


z głębokim żalem żegnająWandę Rawskąstarszego wykładowcę, zastępcę kierownika

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGPiS,

zatrudnioną w latach 1955 1990,

trenera siatkówki, wychowawcę wielu pokoleń zawodników,

odznaczoną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi