Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Olek

Region:
Wrocław
Data emisji:
24.11.2022

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 19 listopada 2022 r.


prof. dra hab.

Jerzego Olka

wybitnego artysty i teoretyka fotografii;
nauczyciela akademickiego i mentora wielu pokoleń studentów i artystów;
animatora ruchu fotografii ekspansywnej,
medialnej oraz fotografii elementarnej;
twórcy Galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu;
kuratora wielu krajowych i międzynarodowych wystaw i fotokonferencji.

Śmierć Jerzego Olka jest wielką stratą dla polskiej
sztuki i krytyki artystycznej.
Żonie, Rodzinie,
Bliskim i Przyjaciołom Artysty
składamy

wyrazy głębokiego współczucia.
Władze Dziekańskie Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej,
Zespół Katedry Grafiki,
Zespół Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Przyjaciele, koleżanki i koledzy z Filii Uniwersytetu SWPS
we Wrocławiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi