Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Magdalena Szeżyńska

Region:
Warszawa
Data emisji:
03.11.2022


Z głębokim żalem żegnamy


dr inż.

Magdalenę Szeżyńską

wieloletniego pracownika
Instytutu Systemów Elektronicznych
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej


Była uznanym autorytetem i wybitnym specjalistą
w dziedzinie kryptografii, ochrony danych, bezpieczeństwa informacji,
informatyki śledczej oraz komputerowego wspomagania
technik kryminalistycznych.
Od lat specjalizowała się w zadaniach typu "mission impossible"
biorąc udział w złożonych projektach integrujących infrastrukturę
informatyczną i organizacyjną w kluczowych działach gospodarki
i w administracji.
Była certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA),
członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA.
W czasie swojej wieloletniej pracy była promotorem
licznych prac magisterskich i inżynierskich
Straciliśmy drogą nam Koleżankę.
Będzie nam Jej bardzo brakowało


Rodzinie

składamy
szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Systemów Elektronicznych

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi