Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Ciosek

Region:
Wrocław
Data emisji:
24.10.2022

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
cenionego, wielkiej klasy Człowieka,
zasłużonego dla demokratycznego ruchu studenckiego ZSP,
wybitnego Działacza społecznego i Polityka


Stanisława Cioska

Koncyliacyjność, gotowość Stanisława do dialogu,
umiejętność osiągania kompromisu, otwartość na argumenty
różnych środowisk zawodowych i opcji politycznych
odegrały kluczową, pierwszoplanową rolę w przygotowaniach
do rozmów i osiągnięciu porozumienia władz PRL z opozycją
demokratyczną, liderami NSZZ Solidarność,
które zapoczątkowały w 1989 roku przemiany demokratyczne,
epokowe zmiany ustrojowe w Polsce.
Rzeczpospolita wiele Jemu zawdzięcza.


Żonie Annie i całej Rodzinie
wyrazy serdecznego współczucia

składają

koledzy ze Zrzeszenia Studentów Polskich we Wrocławiu:
Jacek Chmielewski, Kazimierz Czechowicz, Dariusz Doktór,
Stanisław Grochowski , Kazimierz Kowal, Jan Kuropiej,
Andrzej Miśkiewicz, Mieczysław Przybyła,
Platon Wysoczański, Marek Ziętek

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi