Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogusław Gediga

Region:
cała Polska
Data emisji:
21.10.2022

W dniu 18 października zmarł

Prof. dr hab.
Bogusław Gediga

emerytowany profesor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Z ogromnym żalem żegnamy jednego z nestorów polskiej archeologii.
Wybitnego badacza, nauczyciela akademickiego, niezwykłego Człowieka.
Przez całe swoje zawodowe życie, od 1955 roku,
związany był z Instytutem Historii Kultury Materialnej
(obecnie Instytutem Archeologii i Etnologii PAN).
Kierownik Pracowni Archeologii Śląska, od 1998 roku kierownik
Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych IAE PAN we Wrocławiu,
w latach 1992-2022 przewodniczący Komisji Archeologicznej Oddziału PAN
we Wrocławiu.
Od 1990 roku redaktor "Przeglądu Archeologicznego".
Był wybitnym i cenionym w całej Europie znawcą problematyki epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza, sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej
oraz kultury Słowian we wczesnym średniowieczu.
Szanowany nauczyciel akademicki, promotor, Mistrz.
Niestrudzony organizator życia naukowego, przewodniczący
Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN w latach 2011-2019,
członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego,
zaangażowany w działalność wielu instytucji i towarzystw naukowych.
Współtwórca, od 1998 roku, konferencji biskupińskich.
Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek życzliwy i serdeczny,
zainteresowany losem archeologii, naszego Instytutu, losem innych ludzi.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Żonie i Rodzinie

składają

Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy IAE PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi