Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Lech Zacher

Region:
Warszawa
Data emisji:
10.10.2022


Zmarł

prof. dr hab. Lech Zacher

ekonomista i socjolog

autor wielu publikacji naukowych poświęconych relacjom
społeczeństwa i technologii, społecznej ewaluacji nauki i techniki,
społeczeństwa informacyjnego, problemom globalizacji i prognozom
rozwoju technologii,
wieloletni członek Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus"
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a także
Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu,
założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej TRANSFORMACJE,
red. nacz. pisma "Transformacje", pierwszy kierownik
Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego,
twórca i szef Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych
Akademii Leona Koźmińskiego,
organizator wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych
poświęconych społecznym problemom zmian technologicznych,
członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych,
miłośnik i znawca poezji i muzyki,
nasz dobry Kolega i Szef

koleżanki i koledzy z Katedry Nauk Społecznych
Akademii Leona Koźmińskiego
Witold Morawski, Katarzyna Staszyńska- Zagórska, Krzysztof Zagórski, Gavin Rae,
Stanisław Jędrzejewski, Piotr Pilch


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi