Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Gil

Region:
Kraków
Data emisji:
03.10.2022Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierciMieczysława Gila


polityka, działacza "Solidarności", opozycjonisty,
Posła na Sejm X kadencji i Sejm I kadencji w latach 1989-1993,
Senatora VIII kadencji w latach 2011-2015.
Mieczysław Gil walczył o wolną i demokratyczną Polskę w czasach PRL,
był członkiem związku NSZZ Solidarność w Hucie im. Lenina,
pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ Solidarność.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był organizatorem strajków
w Hucie im. Lenina i w regionie.
Został uwięziony i aresztowany za działalność opozycyjną.

Pozostał wierny idei wolności i solidarności.
W przełomowych latach w historii Polski uczestniczył
w obradach Okrągłego Stołu
i został wybrany do Sejmu Kontraktowego X kadencji.
Był członkiem, a potem Przewodniczącym
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
zrzeszającego posłów i senatorów z listy Komitetu Obywatelskiego.
W późniejszych latach działał
w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów
jako przewodniczący struktur Małopolskich.
Mieczysław Gil przez wiele lat był zaangażowany
w działalność polityczną,
walczył w imię wolności, demokracji i prawdy,
wielokrotnie dawał przykłady poświęcenia w imię obrony
najważniejszych wartości.
W dowód uznania został członkiem kapituły
Medalu "Niezłomnym w słowie"
i został uhonorowany wieloma odznaczeniami.
Za zasługi dla kraju został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także
Orderem Wolności i Solidarności nadawanym działaczom opozycji.
Rodzinie i Bliskim

śp. Mieczysława Gila


składam wyrazy głębokiego współczucia


Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta KrakowaSzukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi