Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Ostrowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
26.09.2022


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci

Znakomitego Nefrologa

Prof. dra hab. n. med.

Kazimierza Ostrowskiego

Kierownika
Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1990-2004)
Odszedł ceniony i lubiany Nauczyciel akademicki,
oddany pacjentom Lekarz,
wybitny Naukowiec,
Promotor prac doktorskich i Opiekun przewodów habilitacyjnych.
W okresie kierowania Kliniką przez Prof. Ostrowskiego
opublikowano 43 prace w renomowanych czasopismach
zagranicznych i 173 w polskich.
Za swoją pracę i zaangażowanie Profesor został uhonorowany
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem 50-lecia Akademii Medycznej,
Medalem 100-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Rodzinie i Bliskim
Pana Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi