Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Karol Kozłowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
07.09.2022


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab.

Stefana Karola Kozłowskiego

wybitnego uczonego, archeologa przez wiele lat
związanego z Uniwersytetem Warszawskim, nauczyciela akademickiego,
badacza najdawniejszych dziejów Europy i Bliskiego Wschodu,
wychowawcy wielu pokoleń studentów i badaczy.

Rodzinie i Bliskim

składamy
wyrazy serdecznego współczucia

Dziekan, Rada Wydziału i cała społeczność
Wydziału Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi