Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Gierowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
30.08.2022

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ze smutkiem żegna zmarłego w dniu 14 sierpnia 2022 roku
w wieku 97 lat


Profesora

Stefana Gierowskiego

wybitnego malarza, wieloletniego dydaktyka Wydziału Malarstwa,
profesora tytularnego, Dziekana Wydziału Malarstwa
dwóch kadencji w latach 1975-1981,
pedagoga aktywnie włączającego się w życie społeczności Wydziału,
animatora licznych działań nakierowanych na wspieranie
rozwoju artystycznego studentów i absolwentów.

W roku 1983 został wybrany przez Senat ASP
na Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wybór ten nie został zaakceptowany przez władze stanu wojennego.

Żegnamy wielkiego malarza, artystę, wyjątkowego człowieka.
Niekwestionowany autorytet moralny.

Rodzinie oraz Bliskim

składamy

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Dziekani, pracownicy, studenci i absolwenci
Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi