Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Kołodziejczak

Region:
cała Polska
Data emisji:
10.08.2022

Profesor Jerzy Kołodziejczak


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2022 r.

w wieku 87 lat zmarłProfesor dr hab.

Jerzy Kołodziejczak


wybitny fizyk,
specjalista w dziedzinie fizyki teoretycznej półprzewodników,
wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN,
a w latach 1970 1981 jego Dyrektor,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
w latach 1999-2003 Wiceprezes i p.o. Prezesa PAN.


Jerzy Kołodziejczak po ukończeniu studiów fizycznych
na Uniwersytecie Warszawskim w 1958 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki PAN.
Trzy lata później obronił doktorat.
Kolejne stopnie w swojej karierze naukowej osiągał równie szybko.
Był autorem szeregu fundamentalnych prac dotyczących m. in.
fizyki półprzewodników z wąską przerwą energetyczną,
zjawisk magnetooptycznych i nieliniowych w półprzewodnikach.


Był naukowcem rozpoznawanym i wysoko cenionym na całym świecie.
W roku 1970 został Dyrektorem Instytutu Fizyki PAN
i pozostawał na tym stanowisku nieprzerwanie przez 12 lat.
To jego energia i zdolności menadżerskie spowodowały,
że Instytut stał się dobrym miejscem do uprawiania fizyki,
zwłaszcza fizyki ciała stałego, stosunkowo dobrze wyposażonym
w aparaturę i skupiającym wielu entuzjastów tej nauki.


Jerzy Kołodziejczak nadał Instytutowi nowy kształt organizacyjny
i spowodował, że stał się on ważnym ośrodkiem inicjującym w Polsce
wiele kierunków badań oraz miejscem kształcenia młodych naukowców.
Instytut pod kierownictwem Profesora Kołodziejczaka oddziaływał
nie tylko na inne polskie ośrodki, gdzie uprawiana była fizyka,
ale również inicjował tworzenie nowych ośrodków w różnych miejscach Polski.


Już wtedy ważnym elementem działalności Instytutu stała się
szeroka współpraca międzynarodowa. Praca naukowa i kierowanie Instytutem
Fizyki PAN, a później praca w prezydialnych ciałach Polskiej Akademii Nauk,
nie przeszkadzały profesorowi Kołodziejczakowi prowadzić działalności dydaktycznej.
Wypromował 15 doktorów, prowadził wykłady dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
Szkoły Nauk Ścisłych (która później stała się
częścią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
i Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie,
nie mówiąc już o wykładach dla doktorantów w prowadzonym
w Instytucie Fizyki PAN studium doktoranckim.


Wybrany w 1973 roku do korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk
Jerzy Kołodziejczak był aktywnym jej członkiem.


W Akademii pełnił też wiele wysokich funkcji i stanowisk:
był członkiem Prezydium PAN, Sekretarzem,
Przewodniczącym Wydziału III Nauk Matematycznych,
Fizycznych i Chemicznych,
Przewodniczącym Komitetu Fizyki PAN.
Kierował pracami rad naukowych w kilku instytutach.


Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał między innymi
Zespołową Nagrodę Państwową pierwszego stopnia
i Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Był odznaczony Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.Cześć Jego pamięci.Z wyrazami serdecznego współczucia dla

Rodziny Zmarłego


Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Fizyki PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi