Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Peter Boyle

Region:
cała Polska
Data emisji:
03.08.2022

Profesor Peter Boyle

1951 - 2022

Profesor Peter Boyle był jednym z czołowych światowych badaczy raka
przez prawie pół wieku. Przez dziesięciolecia pracował
w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC)
Światowej Organizacji Zdrowia w Lyonie we Francji
(Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC),
którą kierował w latach 2004-2008.
Pracował w najważniejszych instytucjach podejmujących walkę z rakiem.
Najpierw na Uniwersytecie w Glasgow w Szkocji, gdzie się urodził.
Następnie na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych.
Kolejno w Europejskim Centrum Onkologii w Mediolanie we Włoszech
razem z prof. Umberto Veronesim.
A w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w Międzynarodowym Instytucie
Badań nad Profilaktyką w Lyonie we Francji.

Prof. Peter Boyle był wielkim przyjacielem Polski
i naszym wieloletnim partnerem naukowym.

Pod koniec XX wieku Witold Zatoński i Peter Boyle we współpracy
z innymi naukowcami byli autorami i opublikowali
"Atlas umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Europie Środkowej"
(Atlas of Cancer Mortality in Central Europe).
W 2004 roku wydaliśmy monografię zatytułowaną "Tytoń, Nauka, Polityka
i Publiczna Służba Zdrowia" (Tobacco, Science,Policy and Public Health),
wydaną przez Oxford University Press,
która stała się jedną z przełomowych monografii na temat walki
z chorobami związanymi z tytoniem na świecie.

W tym samym czasie prof. Boyle razem z zespołami naukowymi,
wśród innych prof. Witoldem Zatońskimi opracowali fundamentalne
dzieło "European Code Against Cancer" i jego kolejne edycje,
wydane także w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy po polsku.
Dzieło to, także pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia
stało się podstawowym dokumentem walki z rakiem (prewencji raka) na świecie.

Na początku XXI wieku wspólnie z prof. Boylem i prof. Wojtyłą
opracowaliśmy strategię walki z rakiem w Polsce tzw. "Deklarację Warszawską".
Przekazaliśmy ją ówczesnemu polskiemu Ministrowi Zdrowia i Premierowi.
Raport ten stał się podstawą Narodowego Programu Walki z Rakiem w Polsce
na lata 2006-2015.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Profesora Petera Boyle'a
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
za zasługi na rzecz zdrowia polskiego narodu.

W 2018 roku prof. Boyle podpisał umowę o współpracy z rektorem Akademii Kaliskiej.
Instytut Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych w Kaliszu
oraz współtworzony wspólnie z Fundacją "Promocja Zdrowia" (Nadarzyn)
Journal of Health Inequalities miał możliwość prowadzenia badań
z całym światem naukowym.
Było dla nas wielkim zaszczytem,że Profesor Boyle wspierał nas
we wzmacnianiu programu naukowego naszej uczelni.

Z wielkim smutkiem informujemy, że w nocy z 22 na 23 lipca 2022 roku
Profesor Boyle zmarł w swoim domu w Lyonie we Francji.

Niech spoczywa w pokoju.

Witold Antoni Zatoński i Andrzej Wojtyła

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi