Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Wierzbicki

Region:
Warszawa
Data emisji:
29.07.2022


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierciProfesora dra hab.

Andrzeja Wierzbickiego

Pozostanie w naszej pamięci jako ceniony naukowiec,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży i kadry naukowej,
serdeczny Przyjaciel i Kolega, Człowiek wielkiego serca i umysłu.

Żegnamy Pana Profesora pogrążeni w nieukojonym smutku.

Prof. dr hab. Jerzy Maternicki
Dr Elżbieta Cesarz-Maternicka
Dr Elżbieta Biesiadecka
Dr Agnieszka Kawalec
Dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska
Dr hab., prof. UR Paweł Sierżęga


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi