Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Heronim Olenderek

Region:
Warszawa
Data emisji:
07.07.2022


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 30 czerwca 2022 roku zmarł

Prof. dr hab.

Heronim Olenderek

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Leśnego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wybitny specjalista w zakresie geodezji leśnej.
Dziekan Wydziału Leśnego w latach 1993-1999 oraz 2002-2008.
Prodziekan Wydziału Leśnego w latach 1985-1993.
Kierownik Zakładu Geodezji i Fotogrametrii Leśnej w latach 1981-2002.
Inicjator powstania Międzywydziałowego Studium
Gospodarki Przestrzennej SGGW,
współtwórca Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w LZD w Rogowie.
Wieloletni Członek Senatu Akademickiego SGGW,
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń,
Członek wielu Komisji Senackich i Rektorskich
oraz towarzystw naukowych.
Autor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych.

Odznaczony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Kultury i Sztuki oraz JM Rektora SGGW.
Wyróżniony m.in: Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego,
Odznaką Honorową "Za Zasługi dla SGGW",
Odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
oraz Kordelasem Leśnika.

Żegnamy cenionego i zasłużonego pedagoga, wybitnego naukowca,
wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jego Pamięci!

Rektor i Senat
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziekan Wydziału Leśnego
Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi