Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Górski

Region:
Warszawa
Data emisji:
26.05.2022


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Profesora

Mariana Górskiego

wybitnego ekonomisty,
eksperta w zakresie finansów, bankowości
i polityki pieniężnej,
byłego dziekana Wydziału Zarządzania UW
i kierownika Katedry Systemów Finansowych Gospodarki UW,
wieloletniego Senatora UW i przewodniczącego
Senackiej Komisji Finansowej,
Mistrza wielu pokoleń ekonomistów,
zasłużonego badacza i cenionego nauczyciela,
dobrego i szlachetnego Człowieka

Rektor i Senat Uniwersytetu Warszawskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi