Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Zygmunt Adamski

Region:
Gdańsk
Data emisji:
26.04.2022

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med.
Stefana Zygmunta
Angielskiego

rektora naszej Uczelni w latach 1990-1993,
prorektora ds. nauki w latach 1975-1980,
dyrektora Instytutu Patologii w latach 1970-1975.
Współtwórcę Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
UG i GUMed.
Twórcę i pierwszego kierownika Zakładu Biochemii Klinicznej.

Specjalistę w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek.
Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego z 2020 r.
Członka założyciela Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków
w Gdańsku i jego prezesa w latach 1992-2002.
Założyciela gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Diagnostów Laboratoryjnych,
prezesa PTDL w latach 1976-1979,
redaktora naczelnego czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.
Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Członka korespondenta i członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
Członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności,
Ukraińskiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Laureata wielu prestiżowych nagród i odznaczeń.

Uhonorowanego m.in.:
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969 r.),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.).
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają
Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi