Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zbigniew Gruca

Region:
Warszawa
Data emisji:
14.04.2022


Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Prof. dr. hab. med. n. med.

Zbigniewa Grucy

Wybitnego specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej,

Inicjatora wprowadzenia szeregu nowoczesnych metod
operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej
i endokrynologicznej.

Wieloletniego kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku,
Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich
w latach 2001-2003.


Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Rodzinie i Najbliższym

składamy
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi