Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Jurga

Region:
Poznań
Data emisji:
18.03.2022


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr. hab.
Stefana Jurgi

wybitnego uczonego i organizatora nauki, autorytetu i wychowawcy
wielu pokoleń młodych talentów,

rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w latach 1996 2002,
podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki
oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005 2007.

Profesor Stefan Jurga przywiązywał dużą wagę do współpracy
środowiska naukowego
z samorządem i wniósł znaczący wkład w rozwój Poznania.
Walnie przyczynił się do powstania
kampusu uniwersyteckiego na Morasku.

Jego koncepcje i długofalowe myślenie doprowadziły
zarówno do wzmocnienia rangi
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na arenie krajowej
i międzynarodowej,
jak i umocnienia pozycji Poznania jako ośrodka akademickiego
i miasta metropolitalnego.

Po przemianie ustrojowej Pan Profesor uczestniczył
w pionierskich w skali kraju pracach
Rady Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania.
Wspierał władze Miasta, także jako przewodniczący
Konwentu Doradczego przy Prezydencie Miasta Poznania.

Dla uznania dokonań został uhonorowany wieloma odznaczeniami
nadanymi przez władze państwowe, instytucje i inne organizacje.

W imieniu Miasta Poznania pragniemy wyrazić Panu Profesorowi
głęboką wdzięczność.


Łączymy się w bólu

z Rodziną, Przyjaciółmi,
Współpracownikami
oraz całą poznańską społecznością
akademicką.


Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

wraz z Zastępcami,
Sekretarzem i Skarbnikiem


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi