Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Jurga

Region:
Poznań
Data emisji:
18.03.2022

Społeczność AGH w Krakowie
z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci


Profesora
Stefana Jurgi

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996-2002),
Prorektora UAM (1990-1996),

Podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwach Edukacji i Nauki
oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2007),

Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (1999-2002)

W osobie Zmarłego tracimy wybitnego eksperta
w dziedzinie fizyki ciała stałego i fizyki materii miękkiej
oraz niezwykle zaangażowanego Uczonego w sprawy
całego środowiska akademickiego w Polsce,

Serdecznego Przyjaciela AGH w Krakowie,

Rodzinie Zmarłego
oraz
Uniwersytetowi
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wyrazy szczerego współczucia składają

Rektor i Senat AGH

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi