Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Eugeniusz Jerzy Kościelak

Region:
Wrocław
Data emisji:
17.02.2022


W dniu 14 lutego 2022 roku
zmarł w Warszawie w wieku 91 lat


Profesor
Eugeniusz Jerzy Kościelak

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej medycyny
w dziedzinie biochemii i immunochemii.

Zawodowo związany z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii,
w którym pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora
ds. naukowo-badawczych (1998-2007).

Wieloletni członek Rad Naukowych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. L. Hirszfelda PAN oraz Instytutu Biologii Medycznej PAN.
Redaktor naczelny "Acta Haematologica Polonica" (1977-85).

Uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi,
w tym Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski
oraz prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi
za działalność naukową, m.in.
Indywidualną Nagrodą Państwową II stopnia,
Nagrodą im. Jędrzeja Śniadeckiego Wydziału Nauk Medycznych PAN,
Nagrodą im. Jakuba Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Żegnamy uczonego o wielkim naukowym autorytecie,
promotora kadr naukowych i wychowawcę wielu pokoleń.


Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział V Nauk Medycznych PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi