Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mariusz Karpiński

Region:
cała Polska
Data emisji:
15.02.2022

Z żalem i bolesnym zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Przyjaciela

Mariusza Karpińskiego

człowieka o wyjątkowych osiągnięciach osobistych i zawodowych,
którego życie niestety zakończyło się zbyt wcześnie.

Historia Mariusza Karpińskiego to historia pioniera tworzącego nową rzeczywistość
gospodarczą w Polsce po zmianach 1989 roku. To także rozwój
Solidarność Chase D.T. Banku, General Electric w Polsce i innych firm,
które współtworzył. Rozwijał je z pasją, wizją
oraz wyjątkową intuicją, opierając się na zaufaniu do ludzi. Historia budowanych
i zarządzanych przez Niego firm to losy setek pracowników i ich rodzin,
bo ludzie dla Mariusza byli zawsze niezwykle istotni.

W pracownikach wzbudzał poczucie wartości i sprawczości
oraz promował ducha pracy zespołowej,
opartej na zasadzie, że porażki są wspólne, ale dostrzegany jest sukces każdego.
Takie podejście spowodowało powstanie więzi, która przetrwała przez długie lata.
Dla wielu był mądrym i cierpliwym przewodnikiem, nauczycielem i mentorem.
Nauczył, jak wiele można osiągnąć dzięki konsekwencji, przezorności, zaradności,
zachowując niezachwianą uczciwość wobec siebie i innych. Dzięki Niemu, choć każdy
z nas poszedł już swoją ścieżką życiową i zawodową, dalej jesteśmy wspólnotą.
To było i jest dla nas ważne. To było również dla Niego ważne.

Mariusz był silny i dobry jednocześnie, zarazem sprawczy i współczujący.
Był menedżerem wielkiego formatu, ale pozostał człowiekiem skromnym.
Doceniał znaczenie kompromisu, ale nigdy w kompromisach nie szedł za daleko.
Łączył w sobie wysokie standardy etyczne i moralne i nie pozwalał na erozję uczciwości.
Kształtował nas własną postawą, nie wywierając presji. Nawet w trudnych chwilach
zarażał nadzieją, ciepłem, optymizmem i wiarą, że razem oznacza więcej.

Możemy teraz myśleć o Tobie, ale Ty już swoimi myślami się z nami nie podzielisz.
Jednak to, co wniosłeś w nasze życie, pozostanie w nas na zawsze.

Tak trudno nam uwierzyć, że już nigdy nie zobaczymy Twojego uśmiechu.
Żonie Halinie i Rodzinie

składamy
szczere wyrazy współczucia i wsparcia

Przyjaciele

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi