Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Bartmiński

Region:
cała Polska
Data emisji:
09.02.2022


Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 7 lutego 2022 r. zmarł


prof. dr hab.
Jerzy Bartmiński


Urodzony 19 września 1939 r. w Przemyślu.
Absolwent filologii polskiej
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Stopień doktora uzyskał w 1971 r., a doktora habilitowanego w 1978 r.,
tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 r.,
a profesora zwyczajnego w 1993 r.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
związany zawodowo w latach 1961-2015.
Prorektor ds. studenckich w latach 1990-1993.
Kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki
Współczesnego Języka Polskiego
w Instytucie Filologii Polskiej w latach 1992-2009.
Inicjator utworzenia nowych kierunków studiów na UMCS:
filologii ukraińskiej i filologii białoruskiej.
Współtwórca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.
Członek-założyciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
Zasiadał w Radzie Języka Polskiego oraz w jury
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Autor około 300 publikacji. W zakres zainteresowań naukowych
Profesora wchodziły problemy tekstologii,
odmiany i style, semantyka, słownictwo aksjologiczne,
gatunki polskiego folkloru, składnia, kategorie językowe, etnolingwistyka.
Od 1980 r. członek NSZZ "Solidarność" - inicjator, współzałożyciel,
przewodniczący uczelnianych struktur związku,
członek prezydium zarządu regionu.
W grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis",
Nagrodą "Zasłużony dla Polszczyzny", Nagrodą Polcul Foundation,
Nagrodą im. Oskara Kolberga.


Msza św. odbędzie się 11 lutego 2022 r. o godz. 12.00
w kościele Św. Józefa w Lublinie ul. Filaretów 7.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Unickiej.


Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi