Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krzysztof Kokoszkiewicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
27.01.2022


Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztofa Kokoszkiewicza

Członka Prezydium Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej,

Długoletniego Prezesa Zarządu
Krajowego Związku Rewizyjnego
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Był niekwestionowanym autorytetem
w zakresie działalności gospodarczej
i otoczenia prawnego spółdzielczości rolniczej,

Współtwórcą struktury organizacyjnej spółdzielczości polskiej.
Przeprowadził spółdzielczość rolniczą przez trudny proces przemian
i przygotował ją do funkcjonowania na wspólnym europejskim rynku.

Za swoją działalność uhonorowany
najwyższymi odznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi.


Rodzinie Zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia
składają

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS
Pracownicy Biura Zarządu KRS

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi