Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Sadowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
10.08.2010


Z głębokim żalem informujemy,
że 7 sierpnia 2010 roku zmarł, w wieku 89 lat,
nasz ukochany Tata, Dziadek i Pradziadek

prof. Wiesław Sadowski

Nestor polskiej ekonometrii,
statystyki matematycznej i badań operacyjnych,
wychowawca wielu pokoleń ekonomistów.

Urodził się 21 grudnia 1921 roku w Warszawie.
Tam też ukończył Liceum im. Stefana Batorego,
a następnie Szkołę Główną Handlową
oraz matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1955-58 stypendysta fundacji Cowlesa
na Uniwersytecie w Yale.
Od 1960 profesor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (d. SGH),
1955-1981 Dyrektor Instytutu Ekonometrii SGPiS,
w latach 1965-1978 Rektor tej uczelni.
Od 1969 członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk,
1972-1992 Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1997).
Jeden z dwóch Polaków-członków elitarnego Econometric Society.
W latach 1980-1988 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Lwa Finlandii.

Był autorem ponad 100 prac naukowych i książek,
w tym bardzo popularnych podręczników "Statystyka matematyczna",
"Teoria podejmowania decyzji" oraz "Wnioskowanie statystyczne",
wielokrotnie wznawianych i tłumaczonych na wiele języków.
Położył ogromne zasługi w rozwoju badań ekonometrycznych
i statystycznych w powojennej Polsce.
Wypromował blisko 40 doktorów, aktywny zawodowo do 88. roku życia.


Straciliśmy niezwykle prawego i wartościowego członka naszej rodziny


córka z zięciem, wnukowie z rodzinami, prawnuczki Teresa i Klara


Data pogrzebu zostanie podana w terminie późniejszym.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi