Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Roman Micnas

Region:
Warszawa
Data emisji:
19.01.2022

Ś.P.

Profesor
Roman Micnas


Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego nauczyciela,
kolegi i przyjaciela, członka Rady Naukowej naszego Instytutu,
profesora Romana Micnasa, wybitnego fizyka-teoretyka,
specjalisty w dziedzinie fizyki materii skondensowanej,
profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.


Roman Micnas, związany całe życie
z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
pracował i wykładał również
w zagranicznych ośrodkach akademickich, między innymi
na uniwersytecie w Linkoping w Szwecji,
w International Centre for Theoretical Physics w Trieście we Włoszech,
w Grenoble we Francji oraz w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie
w Niemczech. Był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem
programu na temat niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa
w Institute for Scientific Interchange, w Turynie we Włoszech.


Uczestniczył aktywnie w życiu korporacyjnym polskich fizyków,
pełniąc liczne funkcje w polskich i zagranicznych towarzystwach
naukowych, a zwłaszcza w Polskiej Akademii Nauk,
gdzie m. innymi piastował funkcje członka prezydium PAN
i dziekana Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.


Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny uczony o wielkiej erudycji
oraz głębokiej wiedzy, którą życzliwie i chętnie dzielił się ze swoimi współpracownikami,
jako ciepły i życzliwy kolega.


Żonie Bożenie i dzieciom Albertowi i Joannie

składamy

najszczersze wyrazy współczucia.


Cześć Jego pamięci.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Przyjaciele
z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi