Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Roman Micnas

Region:
cała Polska
Data emisji:
17.01.2022


W dniu 13 stycznia 2022 roku
zmarł w wieku 74 lat

Profesor

Roman Micnas

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Światowej klasy ekspert w dziedzinie fizyki teoretycznej, fizyki materii skondensowanej:
teorii magnetyzmu, silnie skorelowanych układów elektronowych i bozonowych,
nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, przemian fazowych i zjawisk krytycznych.

Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN (od 2015 roku);
Członek Prezydium PAN (od 2015 roku).

Członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (1996-2014, 2015-18);
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
(2009-14, 2015-18, 2019-2022); Członek Komitetu Fizyki PAN.

Członek Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005-12);
Prodziekan ds. naukowych Wydziału Fizyki UAM (1991-2002);
Członek rad redakcyjnych: "Acta Physica Polonica A", "Open Physics";
Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego; European Physical Society
(Individual Ordinary Member); American Physical Society;
American Association for Advancement of Science.

Przewodniczący The European Conference "Physics of Magnetism" (1993-2014).

Laureat Subsydium Profesorskiego FNP (2003-06).
Wielokrotny Laureat Nagród Naukowych Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego
i Techniki; Ministra Edukacji Narodowej; Sekretarza Naukowego PAN.
Laureat Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN
w dziedzinie fizyki (1989).

Żegnamy wybitnego uczonego o wielkim międzynarodowym autorytecie
i wychowawcę polskich fizyków.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi