Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Karol Nowakowski

Region:
cała Polska
Data emisji:
17.01.2022

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 12 stycznia 2022 r.

Karola Nowakowskiego
lat 39,
naszego pacjenta i Przyjaciela.
Wielkiego Ambasadora Polskiej Nauki i Medycyny na świecie.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia
całej wspaniałej, wspierającej Karola rodzinie
Żonie Magdzie, Rodzicom i Bliskim,
gronu niezwykle oddanych mu przyjaciół
i wielkiej rzeszy wielbicieli jego nieprzeciętnego talentu.

Karol był pierwszym na świecie pacjentem, któremu z powodu zniszczenia
nerwów słuchowych przez niezwykle skomplikowaną chorobę nowotworową
(Neurofibromatosis typu drugiego) wszczepiono obustronnie implanty słuchowe
do pnia mózgu. Uzyskane przez Niego znakomite wyniki słuchowe były efektem
osobistej odwagi i decyzji o zgodzie na usunięcie zmian nowotworowych,
z jednoczesnym wszczepieniem implantów słuchowych, podjętej wspólnie z bliskimi.
To pokazało nam i naszym przyjaciołom z zagranicy oraz tysiącom pacjentów na świecie nowe możliwości w nauce i medycynie, przesunęło granice wskazań do takiej terapii,
do tamtego czasu uznawanych na świecie za nieprzekraczalne.

Karol był młodym, niezwykle wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem -
był wielkim artystą. To wszystko sprawiło, że z wielką dumą mogliśmy wspólnie z nim
prezentować jego nieprzeciętne wyniki po odzyskaniu słuchu oraz pokazywać
"cud medycyny" na licznych kongresach światowych i europejskich,
które organizowaliśmy w Warszawie. Jego utwory muzyczne i płyty nagrane
przed chorobą, kiedy jeszcze słyszał, oraz po wszczepieniu implantu pnia mózgu
do pierwszego ucha, a następnie drugiego, stanowią Jego osobisty dorobek,
jak również dorobek oddanego mu otoczenia artystycznego wielu przyjaciół,
których spotykaliśmy na scenie, poza nią oraz podczas odwiedzin
w Światowym Centrum Słuchu.
Karol był również laureatem i częstym gościem
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego "Ślimakowe Rytmy".
Nie opuścił żadnej naszej rocznicy.
Karol po prostu był wszędzie. Jego zaangażowanie w prezentowanie
uzyskanych wyników słuchowych podczas kongresów naukowych było zachowaniem
wybitnego człowieka, który rozumiał, jakie to ma znaczenie w promowaniu jednego
z największych osiągnięć nauki i medycyny, jaką to niesie nadzieję
i szanse dla tysięcy ludzi na świecie.
Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni i zobowiązani. Robimy wszystko by te osiągnięcia, tak jak dotychczas, zapisywały się złotymi zgłoskami na kartach historii nauki
i medycyny. Zaawansowane zmiany nowotworowe atakowały jego kolejne struktury
nerwowe, niestety nie można ich już było opanować

Żegnaj Przyjacielu

prof. Henryk Skarżyński, prof. Robert Behr, prof. Artur Lorens,
prof. Waldemar Koszewski, prof. Piotr H Skarżyński
oraz
przyjaciele ze Światowego Centrum Słuchu IFPS

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi