Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Krzysztof Przychodzeń

Region:
Warszawa
Data emisji:
12.01.2022

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 7 stycznia 2022 roku

Krzysztofa Przychodzenia

Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
"Międzynarodowa" w Warszawie.

Przez prawie 14 lat pracował dla dobra S.M. "Międzynarodowa",
będąc w latach 2008-2017 Wiceprezesem Zarządu, a następnie,
aż do śmierci piastując stanowisko Prezesa S.M. "Międzynarodowa".
Był Człowiekiem oddanym swojej pracy, życzliwym, kompetentnym,
służącym pomocą mieszkańcom, sprawnym organizatorem
dbałym o sprawy Spółdzielni.

Cześć Jego pamięci !

Żonie oraz Rodzinie

składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy, przyjaciele
z S.M. "Międzynarodowa"

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi