Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marek Cieplak

Region:
cała Polska
Data emisji:
05.01.2022


Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość, że 31 grudnia 2021 r.
odszedł nasz Współpracownik, Szef, Kolega i Przyjaciel
prof. dr hab.
Marek Cieplak


absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
i University of Pittsburgh (USA),
wybitny naukowiec prowadzący badania w zakresie fizyki statystycznej,
fizyki ciała stałego i fizyki biologicznej najpierw
w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW,
a od 1989 r. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk
oraz w wielu instytucjach akademickich w USA, Szwecji, Niemczech, Włoszech
i Meksyku; autor kilkuset publikacji cytowanych
ok. pięć tysięcy razy; przez ćwierć wieku wykładowca letnich kursów
fizyki w Rutgers University i Johns Hopkins University (USA),
promotor kilkunastu prac doktorskich i magisterskich,
członek Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN, inicjator tematyki
biofizycznej w IF PAN, założyciel i wieloletni kierownik
Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej,
spiritus movens serii międzynarodowych konferencji naukowych
"Biomolecules and Nanostructures", członek towarzystw naukowych
i rad redakcyjnych czasopism naukowych.

Pozostanie w naszej pamięci jako nieustannie poszukujący nowych
inspiracji człowiek o niestrudzonej energii, determinacji
i pasji naukowej oraz wielu humanistycznych zainteresowaniach.


Rodzinie

składamy wyrazy serdecznego współczucia.


Dyrekcja, Rada Naukowa oraz współpracownicy, koleżanki i koledzy
z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi