Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Studziński

Region:
Warszawa
Data emisji:
31.12.2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 21 grudnia 2021 roku odszedł

dr hab. inż.
Jan Studziński

profesor Instytutu Badań Systemowych PAN,
kierownik Centrum Zastosowań Informatyki
w Inżynierii Środowiska,
wieloletni członek Rady Naukowej IBS PAN.
Zasłużony dla nauki polskiej wybitny specjalista
w dziedzinie zastosowań technik informatycznych
w inżynierii i ochronie środowiska.
Wieloletni Prezes Zarządu
Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych.
Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Dyrekcja, Rada Naukowa, Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Badań Systemowych PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi