Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Makarewicz

Region:
Gdańsk
Data emisji:
28.12.2021


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab.
Wiesława Makarewicza

organizatora i pierwszego kierownika
Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej
współtwórcy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Odszedł Człowiek który przez wiele lat służył nam swoją wiedzą,
dawał przykład działania na niwie nauki,
kształcenia i pracy dla dobra ogółu

Rodzinie i Wszystkim Bliskim ProfesoraPracownicy Zakładu Enzymologii i Onkologii Molekularnej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi