Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Antoni Makarewicz

Region:
Gdańsk
Data emisji:
22.12.2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierciprof. dr. hab. n. med.
Wiesława Antoniego
Makarewicza


rektora naszej Uczelni w latach 1999-2005,
prodziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 1981-1984,
w latach 1987-1993 prorektora ds. nauki,
współtwórcy i pierwszego dziekana
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed,
byłego kierownika Katedry Biotechnologii Medycznej.
Pierwszego Profesora Honorowego Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, wyróżnionego godnością Aesculapius Gedanensis w 2018 r.


Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie enzymologii,
amoniogenezy i metabolizmu związków purynowych.
Autor bądź współautor 60 publikacji naukowych oraz czterech książek.
Filantrop i społecznik,
członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

Nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
w tym Złotym Krzyżem Zasługi (1983 r.),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.),
Medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku (1995 r.),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998 r.),
Medalem Wojewody Pomorskiego Sint Sua Praemia Laudi (2004 r.),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.),
Medalem Uniwersytetu Gdańskiego (2005 r.),
Nagrodą Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae przyznaną
przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku (2017 r.)
oraz Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati (2018 r.)
i Medalem 50-lecia UG (2021 r.).
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi