Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Józef Tejchma

Region:
cała Polska
Data emisji:
22.12.2021


Zasmuciła nas bardzo wiadomość o śmierci

Józefa Tejchmy

szlachetnego Człowieka, wybitnego działacza państwowego, politycznego,
współtwórcy programu Związku Młodzieży Wiejskiej
- powstałego w wyniku historycznych przemian polskiego Października 56 r.
- pierwszego przewodniczącego Zarządu Głównego ZMW.

Józef Tejchma urodził się w 1927r. we wsi Markowa, w chłopskiej rodzinie.
W 1945r. został członkiem ZMW RP "Wici", następnie przewodniczącym
Zarządu w Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie. Jak sam pisał, "Wici"
ukształtowały Go "w sensie etyki, w sensie moralności, w sensie postawy życiowej "
na całe życie. Cechowały Go zawsze wartości wyniesione z ruchu wiciowego.
Były Mu busolą w spełnianiu zadań i obowiązków, w utrzymywaniu stałych, silnych,
serdecznych związków z rodzinną wsią, ze środowiskiem polskiego ludu. Był
budowniczym legendarnej Nowej Huty, w trudnych, pierwszych latach Polski Ludowej.

Szanowany przez wszystkich, także przez ludzi o innych postawach i poglądach.
Był przyzwoitym, dobrym Człowiekiem i żarliwym obywatelem,
zawsze oddanym służbie publicznej dla wspólnego dobra. Swą aktywnością i postawą
silnie wpływał na innych. Był i pozostaje uznanym Autorytetem i Liderem
dla tysięcy społeczników, działaczy oraz pracowników kultury, oświaty i polityki.
Pełnił odpowiedzialne funkcje państwowe; był posłem na Sejm, członkiem kierownictwa
PZPR, wicepremierem, dwukrotnie ministrem Kultury i Sztuki, ministrem
Oświaty i Wychowania, ambasadorem Polski w Szwajcarii, Grecji i na Cyprze

Ostatnie lata życia poświęcił pisaniu książek o tematyce historycznej i społecznej.
Aktywnie uczestniczył w spotkaniach i dyskusjach historyków oraz z młodzieżą wiejską
działającą we współczesnym ZMW. Wnikliwie obserwował i surowo analizował naszą
rzeczywistość społeczno-gospodarczą - zawsze z troską o dobrą przyszłość Ojczyzny
i silne państwo. Utrzymywał rozległe kontakty społeczne, służył przyjacielską radą
i wsparciem. Był dla nas wspaniałym nauczycielem, ważnym i serdecznym przyjacielem.

Józef Tejchma pozostanie w pamięci wielu pokoleń jako Człowiek,
który życie poświęcił dla rozwijania aspiracji kulturalnych,
oświatowych i cywilizacyjnych polskiej wsi. Takim Go zapamiętamy.

Józef Tejchma dobrze zasłużył się Polsce.

Cześć Jego pamięci


Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy - z wszystkich regionów Polski
wychowankowie; ZMW RP "Wici", ZMW powstałego w 1957r
oraz ZMW powstałego w grudniu 1980r,
uczestnicy spotkań gminnych i konwentów, współpracownicy i przyjaciele
z różnych dziedzin, okresów i szczebli aktywności Józefa Tejchmy,
wydawcy i czytelnicy Jego książek.
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi