Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Romuald Schild

Region:
cała Polska
Data emisji:
27.11.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 listopada 2021 roku zmarł

Prof. dr hab.
Romuald Schild

wybitny archeolog, badacz epoki kamienia,
autor kilkunastu książek oraz niezliczonej liczby artykułów i recenzji,
opiekun i promotor wielu doktorantów.
Stanowisko Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
objął w trudnym okresie transformacji i pozostał na nim przez 17 lat.
Był lubianym, szanowanym Dyrektorem, który dowody sympatii zbierał do końca.
Jako archeolog należał do światowej czołówki znawców swojego fachu.
Kierował licznymi ekspedycjami archeologicznymi w Polsce i w Afryce.
Był jedynym Polakiem liczącym się w poczet członków amerykańskiej
National Academy of Sciences. W 2020 roku został uhonorowany
Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Profesor Romuald Schild
należał do odchodzącego już dziś grona przedstawicieli wybitnych uczonych,
którzy wielki format zachowywali również jako ludzie.
Pogrzeb Profesora Romualda Schilda
odbędzie się w poniedziałek, 6 grudnia na Powązkach Wojskowych.
Msza św. w kościele
pw. św. Jozafata o godz. 11.00.

Wyrazy serdecznego, szczerego współczucia
Żonie i Rodzinie Profesora

składa

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IAE PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi