Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Kamocki

Region:
Kraków
Data emisji:
28.10.2021

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


ppłk dr.
Janusza Kamockiego
znanego polskiego etnografa,
wieloletniego kierownika Działu Etnografii Pozaeuropejskiej
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie,
żołnierza Armii Krajowej, członka organizacji konspiracyjnych,
represjonowanego i więzionego za przekonania polityczne
w czasach PRL, członka "NSZZ Solidarność".
Janusz Kamocki prowadził badania etnograficzne na terenie Polski
oraz w odległych rejonach m.in. południowo wschodniej Azji
na Archipelagu Malajskim, na Bali i Jawie, Singapurze,
a także w Armenii i Indiach.
Zajmował się kulturą pogranicza polsko-niemieckiego,
polsko-słowackiego, polsko-ukraińskiego, dokonał ważnych odkryć,
studiując kulturę ludów pierwotnych w Azji.
Pozostawił bardzo bogaty dorobek naukowy, był autorem licznych,
odkrywczych publikacji: książek, artykułów
oraz współautorem wielu opracowań naukowych.
Uczestniczył w pracach Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk
oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
został Przewodniczącym Rady Historycznej Fundacji Wstęga Pamięci.
W uznaniu zasług naukowych, a także niezłomnej patriotycznej postawy
został uhonorowany wieloma odznaczeniami,
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
"za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce"
Złotym Krzyżem Zasługi "za działalność niepodległościową",
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r.,
Krzyżem Wolności i Solidarności,
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
"za szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu"
oraz Medalem pro Bono Poloniae.


Rodzinie i Bliskim
śp. ppłk dr. Janusza Kamockiego

składam wyrazy głębokiego współczucia

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi