Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Piotr Lass

Region:
Gdańsk
Data emisji:
27.10.2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Piotra Lassa

pierwszego dziekana i założyciela Wydziału Nauk o Zdrowiu
z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Prodziekana ds. nauki i rozwoju kadr WNoZ w kadencji 2020-2024,
a w latach 2002-2006 prodziekana Wydziału Lekarskiego.
Od 1995 r. kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej.

W 2019 r. wybranego na członka pierwszej kadencji
Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu.
Z macierzystą uczelnią związanego nieprzerwanie od 1983 r.

Wybitnego specjalistę z zakresu medycyny nuklearnej,
specjalizującego się w badaniach radioizotopowych ośrodkowego
układu nerwowego, cenionego nauczyciela akademickiego.

Członka licznych towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
(w latach 2002-2006 przewodniczącego Zarządu PTMN),
Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej,
British Society of Nuclear Medicine, Society of Nuclear Medicine,
Komisji Neuroradiologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN,
Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

Odznaczonego Srebrnym (2002 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (2021 r.),
wyróżnionego medalem Zasłużonemu AMG
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.).
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi