Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Anna Czekanowska-Kuklińska

Region:
Warszawa
Data emisji:
21.10.2021


Z wielkim żalem żegnamy
zmarłą 18 października 2021roku

Panią


Profesor Annę
Czekanowską-Kuklińską

wybitną uczoną etnomuzykolog polską,
Członka Honorowego Związku Kompozytorów Polskich.

Badania polskiej muzyki ludowej sytuowała
w kontekście słowiańskiej tradycji kulturowej.
Wprowadziła polską folklorystykę i etnomuzykologię
do europejskiej dyskusji nad tradycją i jej znaczeniem
dla tożsamości narodowych. Dzięki Niej w etnomuzykologii polskiej
pojawiła się problematyka kultur pozaeuropejskich.
Szczególne zasługi położyła na polu metodologii badań
etnomuzykologicznych.

Szeroki horyzont jej zainteresowań naukowych stawia Ją
w rzędzie najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki.
Swoją działalnością i ideami inspirowała kilka pokoleń
polskich etnomuzykologów.
Wychowała liczącą się w międzynarodowym świecie naukowym
kadrę polskich uczonych.
Jej praca będzie kontynuowana, a Jej idee nie zginą

Cześć Jej pamięci!

Związek Kompozytorów Polskich

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi