Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Sylwestr Adam Grażulis

Region:
Warszawa
Data emisji:
20.10.2021


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. Sylwestra Adama
Grażulis

wieloletniego Dyrektora Studium Zawodowego nr 11 w Warszawie,
Kierownika Technik Dentystycznych Akademii Medycznej
oraz wieloletniego pracownika Zakładu Propedeutyki
i Profilaktyki Stomatologicznej,
cenionego dydaktyka i wychowawcę młodzieży.


Pozostanie na zawsze w naszej pamięci

Dziekan, Prodziekani i pracownicy
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi