Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Henryk Tomaszek

Region:
Warszawa
Data emisji:
22.09.2021


Dnia 13 wrze nia 2021 roku

zmar


p k. dr hab. in .
Henryk Tomaszek

profesor nauk technicznych
wieloletni pracownik naukowy i cz onek Rady Naukowej Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych
nauczyciel akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej


Nasz kochany M , Ojciec i Dziadek


pogr eni w smutku
ona Danuta, syn Andrzej, synowa Joanna z mam Krystyn ,
wnuczki Aleksandra i Zofia

Msza a obna zostanie odprawiona 27 wrze nia 2021 roku
o godzinie 12.00 w ko ciele Matki Bo ej Ostrobramskiej,
przy ul. Kaliskiego 49 w Warszawie
Ceremonia pogrzebowa odb dzie si o godzinie 14.00
na Cmentarzu Wojskowym na Pow zkach


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi