Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Edward Tryjarski

Region:
cała Polska
Data emisji:
30.08.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 sierpnia 2021 r. odszedł od nas

prof. dr hab.
Edward Tryjarski


nestor orientalistów polskich, urodzony w Warszawie w 1923 roku,
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk
(Zakład Orientalistyki, 1953-1969; Instytut Historii Kultury
Materialnej/Instytut Etnologii i Archeologii, od 1970 do emerytury),
członkiem honorowym Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Société Asiatique,
Société Finno-Ougrienne oraz Permanent International Asiatic Conference.
W latach 1977-2004 redaktor naczelny "Rocznika Orientalistycznego",
autor ponad 200 prac z zakresu filologii i historii kultury ludów tureckich
(Protobułgarów, Pieczyngów, Kumanów), języka kipczackiego polskich Ormian,
tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii,
oraz kontaktów Polski ze Wschodem muzułmańskim.


Odszedł wspaniały Uczony, Nauczyciel i Przyjaciel wielu pokoleń orientalistów.

Cześć Jego pamięci!

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne


Pogrzeb odbędzie się we wtorek 31 sierpnia 2021 r. na Cmentarzu Powązkowskim.
Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Karola Boromeusza o godz. 13:00.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi