Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Czesław Cempel

Region:
cała Polska
Data emisji:
25.08.2021


Prof. dr hab., dr h.c. multi
Czesław Cempel

Pracownik emerytowany Instytutu
Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej wspaniały Nauczyciel,
Wizjoner i Mentor dla wielu pokoleń, wybitny specjalista w zakresie dynamiki,
wibroakustyki, diagnostyki, ekoinżynierii, teorii i inżynierii systemów
oraz metodologii badań, pionier w wielu obszarach nauk technicznych,
członek wielu organizacji naukowych w kraju i za granicą,
w tym członek korespondent PAN, doktor honoris causa Politechniki Szczecińskiej
oraz Akademii Górniczo Hutniczej, autor licznych publikacji naukowych,
promotor w wielu przewodach doktorskich, organizator konferencji naukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym, były dziekan Wydziału Budowy Maszyn,
Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej, wieloletni kierownik Zakładu,
kierownik wielu projektów badawczych.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego śmierci.

Składamy wyrazy współczucia

całej Rodzinie oraz Bliskim.

Cześć Jego pamięci!

Pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej
Politechniki Poznańskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi