Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Elżbieta Traple

Region:
cała Polska
Data emisji:
24.08.2021


Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


prof. dr hab.
Elżbiety Traple

Profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jej wkład w doktrynę, wykładnię prawa autorskiego i gruntowanie
w praktyce prawniczej jego zasad, jako nauczyciela akademickiego,
teoretyka prawa, praktyka w jego stosowaniu,
a zwłaszcza jako autora licznych cenionych publikacji,
opiniodawcy oraz uczestnika prac legislacyjnych jest ogromny i trwały.
Publikacje i bezpośrednie wypowiedzi Zmarłej cechowało łączenie gruntownej analizy
teoretycznej z wszechstronnym rozumieniem potrzeb praktyki,
obiektywizmem w ocenach oraz z wielką kulturą w sposobie prezentowania stanowisk,
a także ich jasnej i precyzyjnej argumentacji.
Jej odejście stanowi niepowetowaną stratę dla polskiej i światowej nauki
i praktyki prawa autorskiego.


Bliskim Zmarłej

składamy
wyrazy serdecznego współczucia.

Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska,
Anna Błeszyńska-Drewicz, Michał i Katarzyna Błeszyńscy

Inne kondolencje

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi